Ochrana okapů před namrzáním

22.12.2019

V zimním období se na mnoha budovách může vyskytnout zamrzání okapů a žlabů, které může způsobovat mnoho nepříjemností. Neprůchodnost těchto odtokových cest vody vzniká v důsledku náhlých sesuvů podtáté sněhové vrstvy, nerovnoměrným odtáváním této vrstvy, nebo také nestejnoměrným plošným odtáváníma pod. V důsledku toho hrozí jak stržení okapů a svodů váhou sněhové masy, nebo zatékání vody pod střešní krytinu, tvorba rampouchú ohrožujících okolí, poškozování fasády atd. Všechny tyto jevy jsou s přibývající výškou budovy nepříjemnější a objektivně (ohrožení okolí), či subjektivně (ohrožení při likvidaci důsledků) nebezpečnější. Je proto dobré včas těmto jevům předcházet a to nejlépe již ve stadiu projekce střechy. Problémy je možné řešit taky po jejich monitoringu na již postavených budovách.