Více o topných kabelech

PRINCIP FUNKCE TOPNÝCH KABELŮ

Topné kabely a topné rohože jsou tvořeny odporovým topným vodičem, ve kterém při průchodu proudu dochází k přeměně elektrické energie v tepelnou. Tím je poté ohříván celý kabel a následně i vrstva stavební hmoty, v níž je topný kabel uložen.

Konstrukce podlahy, ve které je topný kabel uložen tedy tvoří topnou desku, která ohřívá vzduch v místnosti a navíc i formou sálání ohřívá i ostatní konstrukce v místnosti (stěny, strop, zařizovací předměty...).

TYPY VYTÁPĚNÍ

Elektrické podlahové vytápění může z hlediska provozování topné soustavy sloužit jako jediný zdroj tepla v místnosti (hlavní vytápění), nebo může tvořit pouze doplněk jiného zdroje tepla (temperování podlahy na příjemnou teplotu).

V prvním případě jsou topné kabely navrženy tak, aby dokázaly zajistit samy vytápění celého domu. Je možno k nim ale pořídit např. i krb a po dobu, kdy se v něm topí se elektrické vytápění v příslušné místnosti samo odstaví.

V případě temperování podlahy na příjemnou teplotu je možno vytápět pouze část podlahy v některých místnostech - nejčastěji v koupelně okolo vany nebo např. v kuchyni podél kuchyňské linky.

PROČ POUŽÍVAT ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

 • Příznivé pořizovací náklady - v případě hlavního vytápění jsou pořizovací náklady o 30 až 50% nižší než náklady na klasický teplovodní systém s radiátory nebo na teplovodní podlahové vytápění. Orientačně se pohybují okolo 600 - 700Kč/m2 včetně regulace a montáže. Více viz kapitola vzorový dům - tabulka nákladů.
 • Bezúdržbovost a vysoká životnost - životnost topných kabelů přesahuje při správném způsobu instalace a provozování 50 let bez nutnosti jakékoli údržby. Životnost ovládacích termostatů je srovnatelná s ostatními domácími elektrospotřebiči. Při poruše topného kabelu, která je při správné instalaci a dodržování podmínek používání velice vzácná, je možno tuto vyhledat s přesností cca 20cm, topný prvek opravit a nadále používat bez snížení jeho účinnosti či životnosti.
 • Tepelná pohoda - té je dosaženo díky příznivému vertikálnímu rozložení teplot. Nejvyšší teplota je u podlahy na rozdíl od systému s radiátory.
 • Přizpůsobivost - topné kabely lze instalovat na plochy libovolné velikosti a tvaru.
 • Nižší spotřeba energie - srovnatelné tepelné pohody je díky teplu přicházejícímu zdola dosaženo při teplotě vzduchu o 2 až 3°C nižší než u topného systému s radiátory. Teplota vzduchu v místnosti tedy může být nižší a tím se sníží i spotřeby energie o 10 -15%.
 • Zdravotní výhody - díky minimální cirkulaci vzduchu a nízké teplotě topné desky odpadá napalování a víření prachu; čistota se udržuje snadněji než u klasických systémů. Nepodložené jsou informace o zdravotních problémech (otékání nohou apod.), teplota podlahy při správném návrhu a instalaci nepřesáhne hodnoty povolené hygienickými normami.
 • Volná podlahová plocha - z topného systému zůstávají viditelné pouze termostaty - ostatní prvky jsou ukryty v konstrukci podlahy.
 • Přesná a rychlá regulace - systém je řízen elektronickým termostatem s přesností 0,5°C, každou místnost je možné ovládat zvlášť. Při správném využití programovatelné regulace je možno snížit provozní náklady o dalších 10 - 15% oproti klasickým systémům. Konkrétní info o provozních nákladech viz kapitola vzorový dům.
 • Možnost použití široké škály podlahových krytin. Nejvhodnější je dlažba, PVC, lino. Dále možno použít i plovoucí podlahu, korek, koberce apod. Nejméně vhodné jsou masivní dřevěné podlahy a silné koberce.
 • KDY ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ NEPOUŽÍVAT

  Elektrické podlahové vytápění není vhodné používat u starších nezateplených objektů s vyššími tepelnými ztrátami.

  Taktéž není vhodné u rekonstrukcí, kde není možno do podlahy zabudovat tepelnou izolaci požadované tloušťky.


  Více naleznete v často kladených otázkách.