Vzorový dům

Technický popis

POPIS TOPNÉHO SYSTÉMU

Vytápění je realizováno pomocí elektrických topných kabelů, které jsou zality v anhydritové desce tloušťky 45mm. Správná účinnost a ekonomický provoz vytápění je zajištěn tepelnou izolací, tvořenou 80mm tepelné izolace polystyrenu EPS 100Z, který má potřebné tepelněizolační vlastnosti a současně i mechanickou odolnost - pevnost v tlaku. Jedná se o poloakumulační systém, který je vhodný pro ...


Půdorys

Řez podlahou


Výpočtové tabulky


Cenová nabídka

Níže uvedené ceny jsou platné 3 měsíce od data této nabídky. Po uplynutí této doby nutno nabídku aktualizovat. Po dohodě možno z uvedených cen poskytnout tzv realizační slevu. 

Tato nabídka je platná pro navržené topné prvky, termostaty a příslušenství, v případě jejich nahrazení jinými výrobky není návrh závazný.


Související elektroinstalace musí odpovídat platným ČSN.

Stavební část, použité materiály a technologie jejich aplikace musí odpovídat platným ČSN a doporučení jejich výrobců či dodavatelů.

Nabídka je vytvořena na základě dodaných podkladů. Při jejich případné změně či rozšíření pozbývá nabídka platnosti.

Dodací lhůta na výše uvedené zboží a služby max do 14 dnů od objednání.

Výše uvedená DPH platí při dodávce včetně montáže.

Záruční doba na topné kabely je 10 let od data předání akce.