Možné instalace

V zimním období se na mnoha budovách může vyskytnout zamrzání okapů a žlabů, které může způsobovat mnoho nepříjemností. Neprůchodnost těchto odtokových cest vody vzniká v důsledku náhlých sesuvů podtáté sněhové vrstvy, nerovnoměrným odtáváním této vrstvy, nebo také nestejnoměrným plošným odtáváníma pod. V důsledku toho hrozí jak stržení okapů a...

V zimním období hrozí u různých potrubí zamrzání, které může způsobovat určité potíže. I přesto, že potrubí bývají většinou izolována, je dobré zvážit možnost dodatečné ochrany před zamrznutím obsahu. Tento problém hrozí tím více, čím je menší pohyb a větší tlak v médiu. Problém hrozí také potrubím trvale vystaveným mrazu, protože žádná izolace...

V zimním období je náledí nepříjemným jevem venkovních komunikačních ploch. Zvláště nepříjemné se jeví na šikmých nájezdových rampách a velkých plochách. Solení, sypání a odhrnování není vždy úplně bezproblémové. Solení se může stát ekologicky zátěžové a odhrnování, či posyp značně pracné a mnohdy (zvláště na šikmých plochách) taky obtížné. Ochrana...

Elektrické podlahové topení je nejlevnějším topením z hlediska pořizovacích nákladů. Ve srovnání s klasickými formami topení představuje úsporu 40 - 50%v pořizovacích cenách. Ve srovnání s klasickým topením lze dosáhnout značnou úsporu i v provozních nákladech v porovnání s klasickou formou vytápění. Topení je díky minimální vzduchové cirkulaci...