Ochrana potrubí před zamrzáním

22.12.2019

V zimním období hrozí u různých potrubí zamrzání, které může způsobovat určité potíže. I přesto, že potrubí bývají většinou izolována, je dobré zvážit možnost dodatečné ochrany před zamrznutím obsahu. Tento problém hrozí tím více, čím je menší pohyb a větší tlak v médiu. Problém hrozí také potrubím trvale vystaveným mrazu, protože žádná izolace nezabrání promrznutí. Kabelová ochrana se taky používá v případě technologických otopů, kdy je potřeba ošetřit průchodnost potrubím při různých procesech (klimatizační potrubí, chemická a jiná výroba).