Technický popis

TECHNICKÁ ZPRÁVA

POPIS TOPNÉHO SYSTÉMU

Vytápění je realizováno pomocí elektrických topných kabelů, které jsou zality v anhydritové desce tloušťky 45mm. Správná účinnost a ekonomický provoz vytápění je zajištěn tepelnou izolací, tvořenou 80mm tepelné izolace polystyrenu EPS 100Z, který má potřebné tepelněizolační vlastnosti a současně i mechanickou odolnost - pevnost v tlaku. Jedná se o poloakumulační systém, který je vhodný pro použití v objektu, který je vytápěn trvale. Topení má tepelnou setrvačnost dostačující k tomu, aby překlenulo období vysokého tarifu, které činí 4 x 1 hodinu denně, kdy je činnost topení blokována. Topné kabely jsou navrženy jako jediný zdroj tepla - výkon topného kabelu je v každé místnosti zvolen tak, aby pokryl s potřebnou rezervou vypočítanou tepelnou ztrátu a dokázal tak dosáhnout v místnosti požadované teploty a to i při poklesu venkovní teploty na minimální teploty, dané pro uvedenou lokalitu.

POUŽITÉ PRVKY

Použity jsou topné kabely dvoužilové s ochranným stíněním. , které vzhledem ke své konstrukci neprodukují EM záření. Přehled topných kabelů, jejich výkonů a délek je uveden v tabulce na listu 5. Zde jsou též uvedeny průměrné vzálenosti smyček topného kabelu a měrné výkony na metr čtvereční vyhřívané plochy. Celkový instalovaný výkon je ........

POSTUP PRACÍ - STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

Skladba vrstev je uvedena v náčrtku - řezu - na listu 4. Stavební připravenost - popis potřebných přípravných prací je v samostatném souboru. Zde též uveden obvyklý rozsah montážních prací, zahrnutý v této nabídce. Topné kabely jsou připevněny pomocí pasu Grufast a plastových příchytek, které zajistí dokonalou fixaci kabelu k podkladní vrstvě. Nehrozí tedy riziko vyplavání kabelu na vrstvu anhydritu ani vzájemný posun jednotlivých smyček kabelu. Po instalaci jsou topné kabely otestovány pomocí měřicích přístrojů, čímž je ověřena jejich neporušenost. Totéž měření se opakuje po zalití topných kabelů anhydritem a ještě jednou při zprovozňování systému. Termostaty se osazují v době, kdy jsou dokončeny povrchové úpravy stěn místností. Je vhodné, aby v této době byla již funkční elektroinstalace, aby bylo možno systém zapojit a odzkoušet.

OVLÁDÁNÍ TOPNÝCH KABELŮ - REGULACE

Pro ovládání topných kabelů v případě hlavního vytápění navrženy termostaty v jednotlivých místnostech. Navrženo 8 ks termostatu - každá místnost samostaně ovládána. Místnosti kuchyň ( 1 kabel) a obývací pokoj ( 1 kabely) ovládány společným termostatem přes stykač, protože jsou propojeny. V ocenění zahrnuty termostaty s podlahovým i prostorovým čidlem, v obytných místnostech a koupelnách digitální s možností časového programování typ OCD2-1999, v ostatních termostaty bez možnosti programování typ OTD2-1999. Přehled navržených termostatů viz tabulka na listu 4. Alternativně možno použít i analogový bez možnosti programování. Některé místnosti je možno ovládat společným termostatem a tak počet termostatů snížit. Výše uvedený návrh termostatů je pouze pracovní, byl by upřesněn po dohodě s investorem.

PODLAHOVÉ KRYTINY - VÝBĚR

Typ podlahové krytiny byl uveden v zadání, technický návrh topných kabelů mu byl přizpůsoben. Více viz samostatný článek o topných krytinách na webových stránkách.

PROVOZOVÁNÍ SYSTÉMU

Topný systém bude provozován v tzv. přímotopné sazbě D 45, kdy je topení provozováno 20 hodin denně v období nízkého tarifu elektřiny. Po zbývající 4 hodiny ( rozděleno na max. hodinové úseky) trvá období vysokého tarifu a činnost topení je blokována. Topný systém navržen tak, aby tyto prodlevy ve vytápění překlenul bez snížení uživatelského komfortu. Více viz samostatný článek na webu.

PROVOZNÍ NÁKLADY

Roční provozní náklady vycházejí z vypočítané tepelné ztráty a jsou vyčísleny v samostatném článku na webu.